ÄNDAMÅL

Räntan af kapitalet bör årligen strax före jul utdelas till behöfvande, företrädesvis, statskyrkan hängifna kvinnor, boende inom församlingen. Ungefär halfva räntan bör tillfalla pauvre honteux och andra hälften andra behöfvande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvig och Wilhelm Lindegrens donation
Organisationsnummer:855101-6986
Adress:
  • Vasa Församling
  • Vasa Kyrkoplan 1
  • 41127 Göteborg
Telefonnummer:031-7318670
E-post:vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:243 303 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS