ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan av denna fond skall först en procent av fondens kapitalsumma, enligt senaste bokslut, årligen läggas till kapitalet, efter avdrag av 10 kronor, vilka årligen skola utbetalas till kyrkogårdsvaktmästaren vid den kyrkogård där mitt gravställe finnes, mot att han håller gravstället i vårdat skick samt ombesörjer, att gravstället planteras med blommor, såsom rosor eller dylikt; av återstående räntan skola årligen utdelas den 31 augusti gåvor, vardera uppgående till femtio kronor, åt sådana i Kristianstad bosatta kvinnliga personer, vilka äro änkor eller ålderstigna döttrar efter handtverksmästare i Kristianstad och som prövas därav vara i behov samt genom en hederlig och anständig vandel anses hava gjort sig därav förtjänta. Skulle bland sökandena till dessa gåvor, finnas släktingar till mig, vilka uppfylla ovanstående villkor, äga dessa företräde. Sedan sålunda utdelats så många gåvor å femti kronor, vartill tillgång finnes, skall det överskjutande belopp som sålunda icke uppgår till femtio kronor, jämväl läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvig Herrströms gåva
Organisationsnummer:838202-1387
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 983 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS