ÄNDAMÅL

Årliga afkastningen av denna donation, eger donationsförvaltarna att sjelfve eller i samråd med församlingen anwända till understöd åt behöfwande församlingsmedlemmar, hwilka icke genom lättja eller oordentligt lefnadssätt iråkat fattigdom. Denna årsafkomst får likväl icke begagnas såsom årligt bidrag till bestridande af församlingens allmänna fattigwårdsutskylder, utan skall wid förfallande behof anwändas för särskilt wälgörande ändamål. I synnerhet böra från denna donation ihågkommas så beskaffade av naturen wanlottade eller genom försumlighet wanvårdade barn, som hafwa behof av att blifwa intagna å idiothem, institut för döfstumma och blinda eller räddningshem för wanvårdade barn, att dessa må bibringas någon insigt i gudomliga och menskliga ting samt uppfostras till goda och nyttiga medlemmar i samhället; allt under förutsättning att nödiga medel saknas för dessa ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedengranska donationsfonden
Organisationsnummer:823001-0814
Adress:
  • Folkungabygdens Pastorat
  • Axel Träffs gata 6
  • 595 41 Mjölby
Telefonnummer:0142-55200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:795 221 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS