ÄNDAMÅL

Vad som därefter återstår (livräntor enl p 1-2 i testamentet) av årliga behållna avkastningen skall användas för inköp av svensk och fransk konst av bestående värde, företrädesvis då av sådan från tiden före 1930. Vid inköpen skall avseende fästas mera vid kvaliteten än vid kantiteten, sålunda hellre en verkligt framstående sak vart tredje, fjärde och femte år än flera mindre betydande saker. Avkastningen får inte användas såsom dellikvid vid de köp, som museet verkställer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedda och N. D. Qvists Minnesfond
Organisationsnummer:802404-8293
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS