ÄNDAMÅL

Efter donators bortgång skall en tiondel av avkastningen läggas till kapitalet och återstående nio tiondelar fördelas lika mellan donators barn Ragnar, Sven och Nils Forssman och om endast en av dem lever med alla nio tiondelarna till denne. Efter dessa villkors uppfyllande skall den ena hälften av de nio tiondelarna efter prövning av det mindre konsistoriet användas till hjälp åt de lärare och tjänstemän, som antingen själva eller vars familjemedlemmar äro sjuka, och vilka av sådan hjälp äro i behov, och den andra hälften överlämnas till härvarande medicinska fakultet att användas till dennas och den medicinska vetenskapens fromma, varvid i första hand den allmänna patologien och bakteriologiens intressen skola tillgodoses. Endast den inskränkningen vilja vi göra i fråga om avkastningens användning inom denna ram, att den ej får användas för ändamål, för vilka stat, kommun eller landsting kunna anses skyldiga vara.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedda och John Forssmans donation
Organisationsnummer:845003-0922
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS