ÄNDAMÅL

Att i enlighet med Ridfrämjandets stadgar och anvisningar driva ridskola, ävensom därtill ansluten verksamhet. Stiftelsens ändamål är likaså att arrangera utställningar. Kapital, som en gång tillförts stiftelsen, får ej senare återföras till överlåtaren utan skall användas för stiftelsens ändamål, varvid icke blott avkastningen utan även kapitalet må tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning
Organisationsnummer:879500-4830
Adress:
  • Annehill
  • 744 32 Heby
Telefonnummer:070-668 14 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS