ÄNDAMÅL

Att lämna understöd åt behöfvande personer, som äro ättlingar af Disponenten Anders Bernhard Hay och hans maka Clara Elisabeth Hay, född Sahlström, eller som äro eller varit gifta med ättlingar af nämnda makar. Ingår person av sistnämnda kategori nytt äktenskap med någon, som ej är ättling av Disponenten Anders Bernhard Hay och hans maka, upphör rätten till understöd från fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hayska Familjefonden
Organisationsnummer:126003-2964
Adress:
  • NABO 405321, FE 258
  • 105 69 Stockholm
Telefonnummer:036-123262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 273 377 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS