ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela stöd till någon studerande vid Lund Akademi, känd för goda seder och flit i sina studier, samt behov av understöd. Studerande av Ramelska eller De la Gardiska adliga ätterna, härstammande från Friherrarna Hans Ramel eller Sten Malte Ramel eller deras syster Eleonora Ramel, gift med Greve Pontus De la Gardi, i behov av nämnda understöd för sina studiers fortsättande vid Lunds Akademi, så äga dessa ättlingar därtill obestridlig företrädesrätt, evad vetenskap de studera eller evad levnadsyrke de välja. Förefinnes ingen av de i nästföregående moment nämnda bland de sökande, lämnas företräde åt en medicinen studiosus.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hastfehrska stipendiefonden nr 1
Organisationsnummer:802479-3278
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS