ÄNDAMÅL

Föremålet för Stiftelsens verksamhet skall vara “Blinda Kindergarten” och “Vanföra Barn”.Intill dess stiftelsen förmår med egna medel inrätta “Blinda Kindergarten” och i egen regi omhändertaga vanföra barn, vill stiftelsen verka för sitt ändamål genom atta) antingen självständigt eller i samverkan med andra vederbörande bereda blinda barn tillfälle till kindergarten-vård och -fostranb) för vanföra barn, som på grund av sin vanförhet icke kunna mottagas på sommarkoloni, ordna en däremot svarande eller likvärdig sommarvistelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Thulins Minne
Organisationsnummer:802008-8129
Adress:
  • Hammarby allé 91
  • 120 63 Stockholm
Telefonnummer:08-744 12 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS