ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja naturvården i Blekinge, i första hand i Rödeby och Fridlevstads socknar samt på Hanö, genom utdelning ur fonden till personer som gjort förtjänstfulla insatser för skogs-, vatten- och naturvård. Endast 3/4av avkastningen får delas ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Svenssons fond för främjande av naturvård.
Organisationsnummer:835000-7541
Adress:
  • Kent Lewen
  • Harstorp
  • 373 35 Fridlevstad
Telefonnummer:0455-338345
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS