ÄNDAMÅL

Berättigade att söka och erhålla bidrag ur fonden skall vara personer som kommunen bedömer vara beroende av ekonomiskt stöd vilket ej kunnat tillgodoses på annat sätt. I första hand skall äldre pensionärer med låg inkomst samt personer som till följd av sjukdom eller eljest oförvållat är i behov av ekonomiskt stöd komma ifråga för beslut om anslag ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Paulssons Sociala Fond
Organisationsnummer:889202-5407
Adress:
  • Ånge kommun, Kommunstyrelsen
  • 841 81 ÅNGE
Telefonnummer:0690-15100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 126 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS