ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vartannat år utdela ett stipendium som bidrag till utgifter av speciell vikt för sökandens pågående forskningsprojekt, företrädesvis kring rörelseorganens sjukdomar. I stipendium för varje gång utges maximalt 75 % av den ränta som tillförts kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Lundgrens Forskningsfond
Organisationsnummer:802479-7204
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS