ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vartannat år utdela ett stipendium som bidrag till utgifter av speciell vikt för sökandens pågående forskningsprojekt, företrädesvis kring rörelseorganens sjukdomar.I stipendium för varje gång utges maximalt 75 % av den ränta som tillförts kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Lundgrens Forskningsfond
Organisationsnummer:802479-7204
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS