ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamålet är att främja vård och uppfostran av barn, som är elever vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL), som drivs av Sigtuna Skolstiftelse, eller lämna understöd kontant eller in natura för beredande av undervisning eller urbildning åt elever vid SSHL. I första hand skall stiftelsen helt eller delvis bekosta friplats vid skolan med företräde för barn till före detta elever vid SS eller SSHL. För ändamålet må tagas i anspråk hela avkastningen av stiftelsen tillhöriga medel och undantagsvis även del av fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Cullbergs Fond
Organisationsnummer:814800-3281
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 240 354 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS