ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda hjälp till och glädje för behövande utvecklingsstörda vuxna boende i första hand inom Västerleds församling, men även inom andra församlingar i Stockholm, vilka behövande under en lång tid omhändertagits av föräldrar eller vårdnadshavare i privata hem. Finnes ingen vuxen, kan ett behövande utvecklingsstört eller annat handikappat barn under samma förhållanden erhålla bidrag av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harriet Asps Minne
Organisationsnummer:802013-9732
Adress:
  • SE-Banken Stiftelseförvaltning
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637222
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS