ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja Harlösenejdens utveckling och bevarande. Stiftelsen skall skapa och upprätthålla goda relationer med de ekonomiska aktörer som verkar i Harlösenejden och söka ekonomiskt samarbete med dessa i syfte att skapa förutsättningar för tillkomsten av ett byahus i Harlösa. Stiftelsen skall efter tillkomsten av ett byahus i Harlösa äga och förvalta detsamma till nytta för enskilda personer, föreningar, organisationer och företag med anknytning till Harlösa. Stiftelsens verksamhet skall vidare bestå i att marknadsföra Harlösenejden. Stiftelsen kan söka bidrag och anslag från allmänna och enskilda givare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harlösa Byahus
Organisationsnummer:802424-7598
Adress:
  • Lidvägen 5
  • 241 64 Harlösa
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS