ÄNDAMÅL

I samklang med denna livsgärning skall avkastningen av minnesfonden vart fjärde år utgå såsom ett resestipendium åt en från avdelningen för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers Tekniska Högskola utexaminerad civilingenör, som ännu ej uppnått 40 års ålder och som på ett framstående sätt visat håg och fallenhet för verksamhet inom hamnbyggnadsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harald Orvarsons minnesfond
Organisationsnummer:802478-3113
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7722609
E-post:emma.carlstrom@chalmers.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:433 035 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS