ÄNDAMÅL

A/ En tredjedel (1/3) skall utbetalas till Karlstads Dövas Förening att användas till vård av behövande döva i Karlstad. B/ Två tredjedelar (2/3) skall utbetalas till SRF Karlstad med omnejd att användas i Karlstad för att som bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande synskadade eller vård och fostran av synskadade barn eller synskadad ungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harald och Adele Westlins Minnesfond
Organisationsnummer:873202-0501
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS