ÄNDAMÅL

Vart tredje år skall ett stipendium å 10 000 kr utdelas till en ung konststuderande eller ung självlärd konstnär i behov av ekonomiskt stöd. Stipendiet kan även utdelas till ung begåvad skolelev som bedöms ha konstnärlig förmåga. Syftet är att stipendiet skall bidra till material, en resa eller utbildning. Stipendiet skall tillfalla ung person från Örebro län som uppfyller dessa kriterier

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harald Hedelos stipendiefond
Organisationsnummer:875002-8485
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 11 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:535 968 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS