ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att genom utdelning av stipendier stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk. Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år) efter skriftlig ansökan enligt de direktiv som bestämts av KMA eller stipendienämnden. Om stipendienämnden anser att det finns särskild anledning får nämnden ett visst år besluta om att inte dela ut stipendiet. Särskild anledning kan t.ex. vara att nämnden saknar lämplig kandidat eller att nämnden anser att fondens värde behöver ökas. Stipendiet utdelas vid KMA:s årliga högtidssammankomst. Första gången stipendiet delas ut skall det uppgå till 20 000 SEK. Vid därpå följande utdelningar skall beloppet utgöra 1/2 av basbeloppet för utdelningsåret. Stipendienämnden får avrunda uppåt eller nedåt till ett lämpligt belopp. Det avrundade beloppet som dras ifrån eller läggs till stipendiesumman vid avrundningen får inte överstiga 2 500 SEK.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harald Göranssons stipendiefond i Kungliga Musikaliska Akademien
Organisationsnummer:802477-9384
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS