ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, i minst tre lika stora lotter utdelas i första hand som understöd åt barn, som åtnjuter familjepension efter häradsskrivare eller fögderidirektörer, och åt änkor efter häradsskrivare eller fögderidirektörer. I andra hand skall avkastningen utdelas som bidrag till utbildning – dock inte i grundskola eller gymnasieskola – av barn till häradsskrivare eller fögderidirektörer. Härvid skall anhöriga till häradsskrivaren i Sala fögderi eller till den som varit häradsskrivare i fögderiet och avgått med pension eller avlidit före pensionsavgång äga företräde till utdelning från fonden framför anhöriga till andra häradsskrivare och fögderidirektörer. Med häradsskrivare och fögderidirektörer likställs fögderichefer och chefer för lokala skattekontor (skattedirektörer).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Häradsskrivaren Per Forssius den äldres fond
Organisationsnummer:878002-2722
Adress:
  • Skatteverket, Alejandra Guerrero Leiva
  • 205 30 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS