ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall tio procent läggas till fondens kapital. återstoden skall utdelas i form av till beloppet lika stora stipendier, varje om lägst ettusenfemhundra kronor och högst tvåtusen kronor. Den del av avkastningen som icke kan sålunda utdelas skall tillföras fonden. Företrädesrätt till erhållande av stipendium skall tillkomma son av arbetare eller annan underhavande i bolaget inom Västernorrlands och Jämtlands län. Av sökanden fordras, att han skall ha gjort sig känd för flit, begåvning och hedersamt uppträdande samt vara i verkligt behov av ekonomisk hjälp. Stipendierna tillsättas för ett år i sänder och kunna tilldelas samma person flera år i följd, vilket särskilt gäller om kompetenta sökande med företrädesrätt enligt detta donationsbrev finnes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Häradshövding Marcus Wallenbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3325
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS