ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska framför allt stödja och uppmuntra unga människor till akademisk eller motsvarande utbildning (huvudsyfte) men också utveckla och bevara judiska värden i och utanför staten Israel samt hedra minnet av mina föräldrar, Käte och Franz Wiener, som mördades i dödslägret Auschwitz den 27 september 1942. Stiftelsen ska främja sitt huvudsyfte genom att efter ansökan utge behovsprövade stipendier i första hand mina föräldrars, Käte och Franz Wiener, och min hustrus, Ingrid Wiener, avkomlingar i rakt nedstigande led och i andra hand till unga som vill delta i undervisning eller genomgå utbildning vid universitet i Israel, företrädesvis Hebreiska Universitetet i Jerusalem (The Hebrew University of Jerusalem). Sist nämnda stipendiater skall vara israeliska medborgare och bosatta i Israel. Berättigad till stipendium enligt första stycket är endast den som är yngre än 36 år och bedriver studier på heltid. Till en och samma stipendiemottagare får årligen utgå högst 225 procent av vid årets ingång gällande prisbasbelopp enligt lagen (1963:381) om allmän försäkring. För det fallet att ytterligare medel finns tillgängliga får Stiftelsen vidare ge stöd till dels sociala och andra projekt knutna till Wiener Heritage Center i Jerusalem dels information och opinionsbildning om judiska värden, samt dels information om Förintelsen och det brutala mordet på Käte och Franz Wiener i dödslägret Auschwitz den 27 september 1942. Stiftelsen får också ge ekonomiskt bidrag till mina respektive min hustrus, Ingrid Wiener, avkomlingar i rakt nedstigande led för en resa till Jerusalem i syfte att ytterligare lära känna judiska värden och judisk historia. Stiftelsen äger årligen utdela en utmärkelse – Hans Wiener Award – till någon person som gjort enastående insatser för att stödja, utveckla och garantera säkerhet för staten Israel, speciellt inom områdena vetenskap, säkerhet och kultur. Varje mottagare, eller pristagare, presenteras med ett diplom och en summa pengar som är beroende på stiftelsens inkomster det året. Ett pris får delas av två personer. Stiftelsen kan verka för att stiftelsen tillförs ytterligare medel, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hans Wiener Foundation
Organisationsnummer:802477-4922
Adress:
  • Annika Wiener
  • Vretvägen 5
  • 183 63 Täby
Telefonnummer:070-4672813
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS