ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning efter skatt skall tio procent läggas till kapitalet.Fondens avkastning skall, efter avdrag för förvaltningskostnader, skatt och kapitalavsättning, utdelas såsom stipendier åt studerande vid in- eller utländsk läroanstalt, resestipendier, bidrag till förbättrande av svag ekonomi samt gratifikationer. Företrädesberättigad till utdelning från fonden är medlemmar av den svenska adelnn med visst företräde för medlemmar av ätterna Ihre och Stjernswärd, däri inberäknadt även kvinnliga medlemmar av ätterna, vilka ingått äktenskap, och deras barn och barnbarn, oavsett om dessa är av adlig börd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hans och Malin Ihres Fond
Organisationsnummer:802011-7654
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS