ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall delas ut enligt följande riktlinjer: 1. En tredjedel av beloppet skall utgå som ett stipendium för en förtjänstfull forskningsinsats i ämnet historia under året i form av publicerad bok eller artikel av forskare i Lund, vilken ännu inte innehar ordinarie tjänst vid universitetet. 2. Resten av det tillgängliga beloppet disponeras för att befrämja forskarutbildningen i historia i Lund genom bidrag till resor, vetenskapliga kontakter eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hans Idéns minnesfond
Organisationsnummer:802478-5449
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS