ÄNDAMÅL

[..] Fondens avkastning skall användas till resestipendium för begåvad svenska violinstuderande vid Musikhögskolan. Stipendiet skall utdelas av en särskild nämnd, bestående av fyra ordinarie ledamöter med en suppleant. [..] Inför nämnden skall provspelning äga rum med de tre mest avancerade sökandena. Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, men endast över därunder fattade beslut. Envar ledamot har vid omröstning en röst. Vid lika röstetal segrar den mening som erhållit ordförandens röst. [..] För utdelning av stipendium skall till nämndens förfogande stå fondens ränteavkastning. Stipendiet skall om möjligt utdelas vartannat år och utgå med lägst kronor 1.000:- eller med belopp, som med jämt 100-tal överstiger denna summa. Överskjutande ränteavkastning skall läggas till fonden. Stipendiet kungöres utdelningsåret vid höstterminens början inom akademiens och musikhögskolans lokaler och sökes av därtill berättigad studerande. Beslut rörande utdelningen kungöres vid akademiens högtidsdag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hans Ekströms stipendiefond
Organisationsnummer:802477-7982
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS