ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamålet skall vara att minst vartannat år inbjuda medicinsk eller naturvetenskaplig forskare att föreläsa över ett ämne, som bedöms vara till nytta för Medicinska Fakultetens forskning. Avkastningen från fondens kapital får användastill att bestrida kostnader för resor, uppehälle och arvode för inbjuden föreläsare samt i förekommande fall för kungörande av föreläsning eller arrangemang i anledning av denna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hanna och Elsa Larssons fond för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802478-6546
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS