ÄNDAMÅL

/…/ vars ändamål ska vara att främja barns eller ungdoms vård och fostran. Fonden skall överlämnas till och förvaltas av Göteborgs Bank på sätt banken finner lämpligt under iakttagande av följande bestämmelser: /…/ före januari månads utgång sändas till Kyrkorådet i Östra Hargs församling i Östergötland (eller dess eventuella avläggare) med hemställan om att det med beloppet förfares sålunda: Varje år den 6 februari, Hanna Nordströms födelsedag, skall hela den från Göteborgs Bank erhålla penningsumman skänkas till en välartad flicka i åldern 6 – 15 år att för hennes räkning användas i enlighet med fondens ändamål. Flickan skall vara dotter i eller från ett aktningsvärt, om möjligt religiöst lantbrukarhem i små omständigheter, beläget inom församlingen. En mindre del av det belopp flickan erhåller skall överlämnas i form av böcker, leksaker, kläder, sportartiklar eller dylikt så att barnet redan den 6 februari beredes glädje genom gåvan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hanna Nordströms minne
Organisationsnummer:857202-7715
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS