ÄNDAMÅL

Fonden skall överlämnas till och förvaltas av Göteborgs Bank på sätt banken finner lämpligt under iakttagande av följande bestämmelser: Varje år i januari skall en tiondel av föregående årsavkastning läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningenskall sedan före januari månads utgång sändas till Kyrkorådet i Östra Hargs församling i Östergötland (eller dess eventuella avläggare) med hemställan om att det med beloppet förfares sålunda: Varje år den 6 februari, Hanna Nordströms födelsedag, skall hela den från Göteborgs Bank erhålla penningsumman skänkas till en välartad flicka i åldern 6 – 15 år att för hennes räkning användas i enlighet med fondens ändamål. Flickan skall vara dotter i eller från ett aktningsvärt, om möjligt religiöst lantbrukarhem i små omständigheter, beläget inom församlingen. En mindre del av det belopp flickan erhåller skall överlämnas i form av böcker, leksaker, kläder, sportartiklar eller dylikt så att barnet redan den 6 februari beredes glädje genom gåvan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hanna Nordströms minne
Organisationsnummer:857202-7715
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS