ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja kulturell och turistisk verksamhet i Handölsbygden. Detta skall ske främst genom att stiftelsen låter iordningställa delar av den byggnad, som idag är belägen på fastigheten Handöl 1:5, till ett kulturhus, och genom att stiftelsen svarar för att bygdens kulturella och historiska värden tas till vara i den verksamhet som skall bedrivas i Handöls Kulturhus. Verksamheten skall syfta till, att invånare i bygden och turister i synnerhet lockas att besöka kulturhuset och delta i aktiviteter som anordnas där och i anlutning till detta. Den skall i möjligaste mån bedrivas på affärsmässiga grunder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handöls Kulturhus
Organisationsnummer:893202-7603
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:251 727 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS