ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand organisera rekreation och liknande för i första hand medlemmar i De Handikappades Riksförbund, DHR Kristianstadsavdelning. För att fullgöra sina åligganden kan stiftelsen äga fastigheter. DHR:S Kristianstadsavdelning som är stiftelsens huvudman, äger genom beslut på årsmöte bestämma över stiftelsens verksamhet. Denna måste gälla handikappade människor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handikappad i Kristianstad Sommarhem
Organisationsnummer:838200-4201
Adress:
  • Box 3001
  • 291 03 Kristianstad
Telefonnummer:044-210438,072-7045576
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS