ÄNDAMÅL

Stiftelsens bedrivna verksamhets ändamål och syfte är att verka för: – att personer med funktionshinder (syn-, hörsel-, mentalt- eller rörelse handikapp), oavsett funktionshindrets art och svårighetsgrad, ska beredas möjlighet att komma ut och segla flerskrovsbåtar, – att ungdomar med invandrarbakgrund som ledsagare till funktionshindrade ska beredas möjlighet att komma ut och segla flerskrovsbåtar, – att detta ska göras möjligt genom att erbjuda segling med särskilt utrustade och handikappanpassade flerskrovssegelbåtar (katamaraner och trimaraner), – att bekosta drift- och underhållverksamheten av stiftelsens flerskrovsbåtar – att den bedrivna seglingsverksamheten, umgänget i skärgården och segelutbildning på ett unikt sätt ska berika funktionshindrades och invandrarungdomars fritid – att förändra attityder mot funktionshindrade och ungdomar med invandrarbakgrund – att på olika sätt, t ex genom att skaffa sponsorer eller bidrag, söka externt stöd för denna verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handicat
Organisationsnummer:802425-3752
Adress:
  • Tomas Eriksson
  • John Lundbergs väg 1
  • 81940 Karlholmsbruk
Telefonnummer:070-6400321
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS