ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall minst en tiondel årligen läggas till kapitalet. Den till utdelning disponibla delen av fondens avkastning utdelas årligen vid årsavslutningen till sökande som under ifrågavarande läsår eller tidigare genomgått trädgårdsteknikerkursens linje för växtodling under glas. Stipendium bör tilldelas sökande som visat goda studieresultat och som har för avsikt att med stöd av stipendiet förvärva ytterligare kunskaper på trädgårdsnäringens område. Skulle trädgårdsundervisningen vid Alnarp genomgå sådan omläggning att förutsättningar icke längre finne för denna fonds utnyttjande till avsett ändamål äger institutsstyrelsen efter förslag av trädgårdsavdelningskollegiet besluta om fondens framtida användning..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handelsträdgårdsmästare Nils Bengtssons Stipendiefond
Organisationsnummer:817604-1278
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS