ÄNDAMÅL

Avkastningen ska, sedan en tiondel lagts till kapitalet, utdelas till förmån för behövande personer i Göteborg, vilka har eller har haft anknytning till dess näringsliv. Även medlemmar av sådana personers familjer skall kunna erhålla del av sådan utdelning. Utdelningen ska inte tillgodose ändamål, som det åligger det allmänna att bestrida.

ÄNDAMÅL 

Handelskammaren i Göteborgs Samfond delar varje år ut stipendier till personer med anknytning till Göteborgs näringsliv. I paragraf 2 nedan ser ni vem som är berättigad att söka medel ur fonden. 

§2 Ändamål

”Samfondens ändamål är att utge understöd åt behövande personer i Göteborg, som har eller har haft anknytning till dess näringsliv. Även medlemmar av sådana personers familjer skall kunna erhålla del av sådant understöd. Understödet skall icke tillgodose ändamål, som åligger det allmänna att bestrida.” 

Samfonden har möjlighet att utdela ett understöd om totalt ca 10 000 kr årligen. Viktigt att känna till är att det är flera personer som delar på den totala summan om 10 000 kr varje år.

Bilaga till ansökan 

Vi ber om en kopia på din skattsedel i ansökan. Denna kan du få som PDF via tjänsten Mina sidor på skatteverket.se. 

Ansökningsprocess 

Skicka in din ansökan digitalt via länken nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 augusti. Utdelning av medel sker under november månad. 

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handelskammarens i Göteborg Samfond
Organisationsnummer:857202-9513
Adress:
  • Box 5253
  • 402 25 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 855 908 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS