ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utge understöd åt behövande personer i Göteborg, som har eller har haft anknytning till dess näringsliv. Även medlemmar av sådana personers familjer skall kunna erhålla del av sådant understöd. Understödet skall inte tillgodose ändamål, som åligger det allmänna att bestrida.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handelskammarens i Göteborg Samfond
Organisationsnummer:857202-9513
Adress:
  • Västsvenska Industri- och Handelskammaren
  • Box 5253
  • 402 25 Göteborg
Telefonnummer:031-835900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 770 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS