ÄNDAMÅL

Avkastningen ska, sedan en tiondel lagts till kapitalet, utdelas till förmån för behövande personer i Göteborg, vilka har eller har haft anknytning till dess näringsliv. Även medlemmar av sådana personers familjer skall kunna erhålla del av sådan utdelning. Utdelningen ska inte tillgodose ändamål, som det åligger det allmänna att bestrida.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handelskammarens i Göteborg Samfond
Organisationsnummer:857202-9513
Adress:
  • Västsvenska Industri- och Handelskammaren
  • Box 5253
  • 402 25 Göteborg
Telefonnummer:031-835900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 855 908 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS