ÄNDAMÅL

Fondens nettoavkastning ställs till styrelsens förfogande för bestridande av kostnader i samband med diplomutdelningar vid Handelshögskolan i Göteborg. Uppstår vinst vid försäljning av aktier eller teckningsrätter läggs vinsten till kapitalet. Skulle ett års avkastning icke eller endast delvis ha tagits i anspråk för angivet ändamål under påföljande år, skall hela beloppet eller återstående delen därav läggas till Västra Kretsens av Svenska Civilekonomföreningens Stipendiefondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Handelshögskolans Högtidsfond
Organisationsnummer:857202-6469
Adress:
  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Box 601
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7866703
E-post:monica.meller.eldh@handels.gu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 955 234 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS