ÄNDAMÅL

Att först och främst en tiondel af denna afkomst årligen lägges till fondens kapital för att förstärka detta och att därefter återstoden af samma afkomst i mars månad hvarje år utbetalas till släktföreningens styrelse för att efter dess bepröfvande såsom understöd tilldelas person eller personer, hvilka genom födsel tillhöra Hammarskjöldska ätten eller genom gifte i denna ätt inträdt och som äro i behof av understöd. Därest Hammarskjöldska ätten skulle helt och hållet utslockna, tillfalla fonden då tillhöriga medel Svenska Riddarhuset för att efter Dess Direktions bepröfvande användas till understöd åt medlemmar af ridderskapet och Adeln, tillhörande å Svenska Riddarhuset introducerade ätter, med företrädesrätt för dem, som kunna styrka sig härstamma från Hammarskjöldska ätten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hammarskjöldska släktfonden
Organisationsnummer:802011-7670
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS