ÄNDAMÅL

Att vårda och underhålla de gravar i Vireda socken, i vilka medlemmar av släkten Hammarberg och deras avkomlingar äro begravda, nämligen: gravplatsen å Viredaholms egendom, kryptan under Vireda kyrkas kor samt gravplatsen å nordvästra hörnet av Vireda kyrkogård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hammarbergska gravfonden
Organisationsnummer:102017-9006
Adress:
  • Villner
  • Lilla Björkudden, Bosön
  • 181 47 LIDINGÖ
Telefonnummer:070-7356842
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS