ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall tio procent läggas till kapitalet. Därefter skall den för utdelning disponibla avkastningen användas för eleverna vid det obligatoriska skolväsendet i kommunen, företrädesvis för a) stipendium för fortsatt utbildningefter genomgång av obligatorisk skola, b) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, c) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Halmstads Grundskolors Samfond
Organisationsnummer:849201-1112
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 794 638 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS