ÄNDAMÅL

Den årliga ränteavkastningen, beräknad efter lägst den räntesats, som av Upsala Universitet tillämpas vid förvaltningen av stipendiefonder, skall användas för bestridande av hyreskostnaden för ett möblerat studentrum ”Halmstad – Nässjö Järnvägars stipendierum” avsett för manliga studerande. Beträffande behörigheten att söka och innehava stipendierummet skall gälla vad Smålands Nation därom stadgar. Stipendiat utses i enlighet med Smålands Nations statuter för bostadsstipendier, dock skall bland två eller flera jämnställda sökande företräde lämnas åt den, som är född inom bolagets gamla trafikområde. Därest bolaget föreslår vissa studerande till innehavare av stipendiet, skall denne, för såvitt han eljest är behörig, äga företräde till stipendiet vid inträdande ledighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Halmstad Nässjö Järnvägars stipendiefond
Organisationsnummer:802426-6580
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-131854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS