ÄNDAMÅL

Stiftelsens ska vara en allmännyttig stiftelse och ha som ändamål att med aktiva insatser främst genom informations- och upplysingsverksamhet – på ett verkningsfullt sätt, åstadkomma och bidra till att Östersjöns miljö förbättras med åtgärder för hållbarhet i och kring Östersjön för att på så sätt bidra till att Östersjön räddas för kommande generationer. Stiftelsens ändamål ska främjas genom; – att vara en samlande kraft i hela Östersjöregionen för att fånga in och exponera den information och de initiativ som kommer fram genom forskning, projekt inom olika organisationer, näringslivet och andra aktiviteter som rör Östersjöns tillstånd, förbättringsarbete och idéer till lösningar. – att stötta det regulatoriska arbetet på såväl statlig som överstatlig nivå samt förmedla information om det arbete som görs inom ramen för verk och myndigheter baserat på EUs Östersjöstrategi. – att aktivt arbete för att påverka allmänheten, organisationer, myndigheter och politiker. – att stödja utbildning inom miljöområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hållbara Hav
Organisationsnummer:802479-7659
Adress:
  • Kyrkslingan 11
  • 111 49 Stockholm
Telefonnummer:0705-52 52 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS