ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att genom sin avkastning ge möjlighet att lämna ekonomiskt stöd åt behövande fiskare eller efterlevande till sådana inom Hallands län. Hjälpbehovet bör i första hand vara uppkommet genom icke självförvållad omständighet och företräde till hjälp tillkomma fiskare eller efterlevande till sådan som är eller varit ansluten till fiskarnas fackliga organisation. I andra hand må styrelsen, där så prövas lämpligt, använda fondens avkastning till åtgärder som syftar till att allmänt förbättra fiskarebefolkningens utkomstmöjligheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hallands Fiskarefond
Organisationsnummer:849000-3343
Adress:
  • Jonny Nilsson
  • Bålevägen 33
  • 432 63 Bua
Telefonnummer:0346-92773
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:464 130 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS