ÄNDAMÅL

Ur fonden ska årligen utdelas ett belopp av 10 000 kronor till utsedd stipendiat. Behöriga sökande är musikstuderande födda i Jämtland/Härjedalen och som antagits till musikstudier på högskolenivå i Sverige, eller likvärdig, som styrelsen bedömer. Stipendiet kan sökas för alla former av musikstudier, även med inriktning på ”hur musik kan användas i klinisk verksamhet”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Håkan Näsmans minnesfond
Organisationsnummer:802477-9707
Adress:
  • Kåre Evelander
  • Kadettstigen 30
  • 831 32 Östersund
Telefonnummer:076-109 15 17
E-post:kare.evelander@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:600 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS