ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning utdelas som två pensioner till ättling af frälse börd efter friherrinnnan Helja Banér, f. Dahlström eller friherrinnan Mathilda von Otter, f. Dahlström med företräde städse för qvinna framför man och rätt för den, som en gång erhållit pension, att densamma under sin lifstid behålla, oafsett om pensionär träder i gifte med ofrälse man, slutligen till adliga fruntimmer, oberoende af skyldskap med friherrinnorna Banér och von Otter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hagermanska Fonden
Organisationsnummer:802001-3176
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS