ÄNDAMÅL

Ursprungligt ändamål: Stiftelsens ändamål är att skapa ett utbildnings-, kongress- och arbetscenter på musikens och teaterns område med inriktning på teater- och musikensembler samt enskilda artister och på detta sätt skapa möjligheter till utbildning och förkovran för olika typer av kulturarbetare. Stiftelsen skall för detta ändamål låta uppföra byggnad/-er att upplåtas för verksamhet som avses i första stycket. Avsikten är att denna upplåtelse skall ge stiftelsen intäkter som svarar mot stiftelsens faktiska kostnader för anläggningen. Ändamål ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2005-11-14: Stiftelsens ändamål är att med avkastningen av stiftelsens kapital främja ett utbildnings-, kongress- och arbetscenter på musikens och teaterns område med inriktning på teater- och musikensembler samt enskilda artister och på detta sätt skapa möjligheter till utbildning och förkovran för olika typer av kulturarbetare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen HageGården
Organisationsnummer:872000-7064
Adress:
  • Håkan Hagegård
  • Gunnarsbyn
  • 671 94 BRUNSKOG
Telefonnummer:0570-56110
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 587 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS