ÄNDAMÅL

Avkastningsmedel skola av styrelsen användas till kyrkans smyckande, med vilket uttryck jag velat utesluta reparationer, samt till uppsnyggande, ordnande och underhåll av stranden vid ångbåtsbryggan nedanför församlingshuset, vilken strand skall hållas i sådant skick, att man bekvämt kan lägga till vid densamma med såväl roddbåt som mindre motorbåtar. Båtar av nämnda slag böra och på ett betryggande sätt kunna dragas upp på eller förtöjas vid nämnda strand, varest man även bör kunna torrskodd stiga i land. Avkastningsmedel må även användas för åstadkommande inom församlingen av körsång av beskaffenhet att kunna tillfredställa högt ställda krav. Medel må vidare av styrelsen användas för upplysningverksamhet bland församlingens ungdom beträffande vikten av ett moraliskt och sant kristligt leverne med särskild tonvikt lagd på framhållandet av betydelsen utav godheten människor emellan. Slutligen må styrelsen även, sedan de förutnämnda ändamålen blivit väl tillgodosedda, på eget initiativ disponera över medel till stöd för allmänt kulturell verksamhet inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hadar Häggmarks testamentsfond till minne av hans föräldrar, kronolänsmannen J.M. Häggmark o dennes maka Emelie Häggmark f. Milde.
Organisationsnummer:892600-0889
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 874 353 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS