ÄNDAMÅL

Stiftelsens har till ändamål att vara att verka för att understödja medborgardriven innovation och forskning,för utveckling av samhällsnyttiga och hållbara lösningar och tjänster, främst inom det digitala området, där myndigheter, privat sektor, organisationer, akademier, medborgare och andra aktörer i samhället engageras. Initialt kan stiftelsen främja uppfyllandet av FN:s 17 globala mål. Stiftelsen kan även använda medel för att stödja andra ändamål som är närliggande det som nyss sagts. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet. Styrelsen har rätt att bilda dotterbolag om styrelsen finner att det främjar stiftelsens verksamhet. Styrelsen har rätt att använda en mindre del av stiftelsens medel för att erhålla ytterligare medel till stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hack for Earth Foundation
Organisationsnummer:802481-8083
Adress:
  • SEB Stiftelser K G5
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:0708-274849
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS