ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till understöd till personer som är boende inom Kärrbo församling att utdelas på sätt som överensstämmer med donators i testamente den 12 april 1916 uttalade avsikter. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Understöden bör som regel inte understiga 10% av ett basbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H R Johanssons donationsfond
Organisationsnummer:878002-1492
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS