ÄNDAMÅL

Sedan minst en tiondel av årsräntan blvit avsatt till fondens kapital, användes återstoden till understöd för genomgående av en brunnskur i Porla. Berättigad att komma i åtnjutande av understöd från fonden är svensk läkare ävensom hustru eller barn till eller änka efter svensk läkare. Ej använd årsränta lägges till fondens kapital. Därest Porla upphör att vara brunnsort, må fondens räntemedel användas såsom bidrag till uppehåll vid annan svensk brunns- eller badort.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H Nauckhoffs fond
Organisationsnummer:802403-5878
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-440 88 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS