ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till att lämna stipendium åt studerande från f d Sörbygdens kommun motsvarande Krokstads, Hedes och Sannes församlingas geografiska område. Stipendiet skall utgå till studerande som bedriver högre studier och då företrädesvis för utbildning till präst, lärare vid obligatoriska skolan, läkare eller ingenjör. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H D Magnussons donationsfond
Organisationsnummer:854600-9419
Adress:
  • 455 80 Munkedal
Telefonnummer:0524-18000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS