ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall vid varje vårtermins slut tilldelas en mindre bemedlad, flitig och välartad yngling i någon av skolans två översta klasser, som visat särskild håg och fallenhet vid behandling av modersmålet eller latin.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H Collins stipendiefond
Organisationsnummer:802479-1181
Adress:
  • Lunds kommun, Ekonomiavd.
  • Box 41
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-355000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:224 825 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS