ÄNDAMÅL

Ändamål enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 1997-01-21: ”2.Av den årliga nettoavkastningen ska minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas ska reserveras för utdelning under kommande år. 3. Disponibel avkastning ska användas till att lämna stipendium och premium till förtjänta elever enligt punkten fyra nedan. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig. 4. Utdelningen skall användas till förmån för elever i kommunens gymnasieskola företrädes för * belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, * stipendium för fortsatt utbildning * hjälp åt elever för studier inom- eller utomlands”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasiefonden
Organisationsnummer:873600-4873
Adress:
  • Kristinehamns kommun
  • 681 84 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:474 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS