ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att för framtiden bevara det historiska kulturarv som rör vår fordonshistoria, särskilt det tvåhjuliga. Detta för att tillgodose nuvarande och framtida forskning samt för att den skall bli tillgänglig för allmänheten.

Stiftelsen ska verka för att relevanta fordon samlas och bevaras för att framtida generationer ska ges möjligheten att studera och förstå den period av expansiv utveckling av fordon, från velocipeden till fordon baserade på förbränningsmotorer, som har pågått fram till nu då epoken med förbränningsmotorer tycks vara till ända.

Det har inte minst i vårt land funnits en rad lokala verkstäder som drivit den industriella utvecklingen framåt, särskilt från början rörande velocipeder och sedan via motoriserade velocipeder till renodlade motorcyklar för person- och godstransporter, fritidsnöje och tävlingsverksamhet. Svenska företag har blivit världsledande inom flera områden.

Stiftelsen ska verka för att flera olika aspekter tillgodoses såsom historisk och teknisk forskning, förevisande av fordon för allmänheten, tillhandahållande av föremål för dokumentation och gestaltning av en period som omspänner tiden från slutet av 1800-talet.

/./ fordon som framgår av förmögenhetsdispositionen. Fordonen ska, bl.a. för allmänhetens tillgänglighet, förvaras och visas på mc-museet Gyllene Hjulet i Surahammar.

Stiftelsen ska genom köp, gåva testamente eller donation till samlingen kunna införliva ytterligare fordon och därtill hörande rekvisita/objekt som ska bevaras för framtiden enligt stiftelseförordnandets syfte.

Stiftelsens objekt och därtill hörande utrustning ska väl vårdas och underhållas. Stiftelsens objekt ska förvaras och visas på mc-museet Gyllene Hjulet i Surahammar. Så långt möjligt ska objektens proveniens och bakgrund dokumenteras.
Samlingarna ska hållas tillgängliga för studier och forskning rörande fordonens och teknikens utveckling genom tiderna.

Stiftelsen ska även samla och vårda arkivmaterial och litteratur som bidrar till stiftelsens syfte.

Stiftelsen ska dokumentera den motorhistoriska hobbyns bakgrund och verka för dess framtida utveckling.

Stiftelsen ska verka för att verksamheten blir allmänt känd. Detta kan ske till exempel vid nationella och internationella marknader och utställningar, genom tryckta och digitala organ som kommersiella veterantidningar, klubbtidningar eller på annat sätt.

/./ såväl allmänheten som nutida och framtida fordonshistoriker som för sin forskning skall ha fri tillgång till stiftelsens fordonssamling samt till arkiverat material rörande fordonshistorien.

Stiftelsens ändamål skall vara:
1. att för framtiden bevara och visa stiftelsens objekt på Mc-museet Gyllene
Hjulet i Surahammar eller, om Gyllene Hjulet inte längre finns att tillgå, annan institution med motsvarande ändamål.
2. att svara för att objekten och därtill hörande utrustning vårdas och bevaras.
3. att så långt möjligt dokumentera objektens proveniens och bakgrund.
4. att se till att samlingarna hålls tillgängliga för studier och forskning rörande motorfordonens och teknikens utveckling genom tiderna.
5. att dokumentera den motorhistoriska hobbyns bakgrund och verka för dess framtida utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllene Hjulets Samlingar
Organisationsnummer:802482-5179
Adress:
  • Tord Ahlqvist
  • Skomakarvägen 13 A
  • 735 60 Ramnäs
Telefonnummer:070-693 58 79
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS